Kannanotto: Selviytyminen ei tarkoita hyvinvointia

Valta ry osallistuu opiskelijoiden jaksamista ja hyvinvointia koskevaan kannanottoon, joka on kokonaisuudessaan luettavissa alla:

Korkeakouluopiskelijoiden hätähuuto: selviytyminen ei tarkoita hyvinvointia

“Yliopisto-opiskelijoiden etäopetus on jatkunut jo yli vuoden. Tällä hetkellä korkeakouluopiskelijoiden arjessa korostuvat yksinäisyys, motivaation puute ja toivottomuus. Etäopiskelun ja virikkeiden puuttumisen myötä itseohjautuvuuden ylläpitäminen on haastavaa, ja uupumus on lisääntynyt korkeakouluopiskelijoiden keskuudessa. Yhdessäkään aiemmassa korkeakouluopiskelijoiden hyvinvointia koskevassa tutkimuksessa ei opiskelijoiden uupumus ole ollut yhtä suurta kuin tuoreimmissa tutkimuksissa. Alustavien tulosten mukaan uupuneiden opiskelijoiden määrä on kaksinkertaistunut verrattuna vuoden 2016 tilastoihin [1]. Suomen hallitus ei ole tarjonnut tarpeellisia ja konkreettisia ratkaisuja korkeakouluopiskelijoiden tilanteeseen. Vinkit oman elämän kalenterointiin tai tsempit jaksamiseen ovat ala-arvoisia tilanteessa, jossa kokonainen sukupolvi korkeakouluopiskelijoita kärsii poikkeusoloista ja sen aiheuttamista vakavista lieveilmiöistä. Jaksamattomuus ei ole yksittäisen opiskelijan asenneongelma. Kyse on rakenteellisesta, koko sukupolvea koskettavasta kriisistä, johon on nyt tartuttava. Tämä kannanotto on meidän hätähuutomme: selviytyminen ei tarkoita hyvinvointia.

Opiskelijoilta ei voida vaatia poikkeusoloissa normaalia suoriutumista opintojen osalta, sillä muutokset opetuksessa ovat vaikuttaneet väistämättä monien korkeakouluopiskelijoiden opintoihin ja hyvinvointiin. Vaadittujen opintopisteiden määrää tulee huojentaa opintotuen osalta, opintotukikuukausien määrää on lisättävä ja valmistumisen on saatava venyä vuodella ilman sanktioita opintolainan hyvityksen osalta. Toimien on kosketettava kaikkia korkeakouluopiskelijoita, jotka ovat opiskelleet koronan aiheuttamissa poikkeusoloissa. Huojennuksista ei tule vaatia erillisiä selvityksiä, vaan ne on taattava jokaiselle korkeakouluopiskelijalle.

Hallitus kehotti tiedotustilaisuudessaan hakemaan apua uupumukseen. On useita tapauksia, joissa terveyspalvelumme YTHS:n piiriin on vuodenvaihteessa tapahtuneen laajentumisen jälkeen ollut miltei mahdotonta päästä. Resurssit eivät ole vastanneet opiskelijoiden tarvetta aiemminkaan. Arkeamme ovat olleet viikkojen ja kuukausien odotukset hoitoon pääsyyn, ja esimerkiksi jonot psykiatrille ovat olleet jopa yli puoli vuotta pitkiä. Tällä hetkellä tilanne on kuitenkin vielä entistä kriittisempi: ajanvarauspalvelu SelfChat on ollut poissa käytöstä jo kolme kuukautta, joten avun saaminen on todella haastavaa. Tähän mennessä YTHS:lle ohjattu lisärahoitus on vain paikannut jo olemassa olleita vuotokohtia. Kriisitilanteessa syntyneet ja syventyneet mielenterveysongelmat tarvitsevat oman ylimääräisen budjettinsa.

Opiskelijoita pitää pinnalla kliseinen toivo paremmasta huomisesta. Harva asia romahduttaa jaksamista yhtä paljon kuin linjaus etäopetuksen jatkumisesta taas ensi lukukaudella. Päätöstä etäopetuksen jatkumisesta ei tule tehdä löyhin perustein. Jokaisen linjauksen tulee olla joustava ja ottaa huomioon pandemiatilanteen kehittyminen. Käytännön on oltava linjassa päätösten kanssa. Jos opiskelijat ovat etäopetuksessa, ei heitä voi samaan aikaan vaatia tenttimään opintosuorituksia fyysisesti yliopistolla. Jos etäopetusta päätetään jatkaa ensi syksynä, opetuksen laatuun on panostettava. Opiskelijoiden oikeus laadukkaaseen ja turvalliseen koulutukseen täytyy taata myös poikkeusaikana.

Edunvalvojinamme opiskelijajärjestöissä eivät toimi hyvinvoinnin ammattilaiset, vaan yhtälailla uupumuksesta kärsivät opiskelijat. Olemme väliinputoajia – haavoittuvaisia nuoria aikuisia keskellä suuria elämänmuutoksia. Siksi sosiaaliset suhteet ja yhteisöllisyys ovat avainasemassa opiskelijoiden jaksamisen kannalta. Uupumus ja muut mieltä varjostavat ongelmat ovat meidän synkkä sukupolvikokemuksemme. Tilanne vaatii tehokkaita ratkaisuja. Vaadimme Suomen hallitukselta uutta tiedotustilaisuutta, jossa tilanteemme vakavuus huomioidaan ja siihen vastataan konkreettisin keinoin.

Opiskelijoita ei tule kohdella kuin liukuhihnatavaraa, jonka voi mekaanisesti muuntaa tulevaisuuden työvoimaksi. Yhteisestä hyvinvoinnista huolehtiminen on ensiarvoisen tärkeää, jotta yhteiskuntaa riepottelevasta kriisistä palautuminen on mahdollista. Miten pystymme rakentamaan yhteiskuntaa koronan jälkeen, kun tulevaisuuden asiantuntijat kärsivät uupumuksesta jo ennen työelämää?”

[1] Salmela-Aro, K. & Peltonen, M (2020) Yliopisto-opiskelijat ovat tavallista uupuneempia koronakeväänä. Helsingin yliopiston verkkosivut. [Viitattu 11.3.2021]

Valta ry:n hallitus 2021

Valta ry:n hallitus 2021 järjestäytyi 16.12.2020.

Puheenjohtaja: Jenni Surakka
Varapuheenjohtaja: Milla Pirttilahti
Taloudenhoitaja: Ruth Erkkilä
1. opinto- ja yhdenvertaisuusvastaava: Lyydia Laukkanen
2. opintovastaava ja sihteeri: Toivo Hursti
Yhdenvertaisuus- ja urheiluvastaava: Mikael Kaarento
Viestintä- ja ympäristövastaava: Alma Tuunainen
Viestintä- ja kansainvälisyysvastaava: Claudia Kuismin
Ulkosuhde- ja kulttuurivastaava: Akseli Nurminen
Työelämä- ja tilavastaava: Ella Teppola
Työelämä- ja tuutorvastaava:
Leevi Kangas
Tapahtumapäälliköt: Henrik Peiponen ja Sanni Sirén

Virkailijat:
Nea Rastas
Dora Arruda
Ine Ilmavalta
Lotta Lind
Roosa Rytkönen
Meeri Väätäinen
Anna Koskela

Valta ry:n hallitus 2020

Valta ry:n hallitus 2020 järjestäytyi 12.12.2019.

Puheenjohtaja: Amanda Laukkanen
Varapuheenjohtaja: Diego Felgueroso
1. opintovastaava ja kansainvälisyysvastaava: Nea Rastas
2. opintovastaava ja yhdenvertaisuusvastaava: Janne Lodewijks
Taloudenhoitaja ja ulkosuhdevastaava: Lotta Kallio
Sihteeri, yhdenvertaisuus- ja urheiluvastaava: Heta Pirttijärvi
Tuutor-, viestintä- ja tilavastaava: Jenni Surakka
Työelämä-, ympäristö- ja viestintävastaava: Milla Pirttilahti
Työelämä- ja kulttuurivastaava: Ella Teppola
Tapahtumavastaavat: Ella Mäkelä ja Emilia Ruotsala

Virkailijat:
Aaro Aalto
Aino Pietiläinen
Aurora Binder
Ine Ilmavalta
Adele Kataja
Sissi Miettinen
Hedda Grip

Valta ry:n hallitus 2019

Valta ry:n hallitus 2019 järjestäytyi 14.12.2018. Yhteystiedot löydät täältä.

Puheenjohtaja: Anni Mattinen
Varapuheenjohtaja: Anni Rossi
Opintovastaava: Hermanni Härkönen
Taloudenhoitaja: Henna Ukkonen
Sihteeri ja kansainvälisyysvastaava: Amira Attia
2. opintovastaava ja työelämävastaava: Hanna Siponen
Viestintä-, tietosuoja- ja tilavastaava: Amanda Laukkanen
Tuutor- ja kulttuurivastaava: Ella Mäkelä
Ympäristö- ja ulkosuhdevastaava: Outi Spolander
Kulttuuri- ja urheiluvastaava: Diego Felgueroso
Ekskursio- ja viestintävastaava: Ella Syrjänen
Tapahtumapäälliköt: Ainomaija Mikola ja Lotta Kivelä

Yhdenvertaisuus- ja hyvinvointitiimi:
Amira Attia
Diego Felgueroso
Ella Mäkelä
Hanna Siponen

Virkailijat:
Juuso Lastunen
Lotta Kallio
Emilia Ruotsala
Sofia Leinonen
Juho-Eeli Tuori
Tero Tirkkonen
Aino Pietiläinen

 

Valta ry:n vaalikokous 29.11.

Tervetuloa Politiikan ja viestinnän opiskelijoiden yhdistys Valta ry:n sääntömääräiseen vaalikokoukseen 29.11. klo 12. Kokous pidetään Uuden ylioppilastalon (Mannerheimintie 5 A) viidennessä kerroksessa Wilhelmsson-salissa.

Kokouksessa valitaan yhdistyksen hallitus vuodelle 2019. Ehdolle voi asettua kokouksessa ilmoittaen ehdokkuudestaan. Ehdolle voi asettua myös ilmoittamalla siitä etukäteen yhdistyksen hallituksen puheenjohtajistolle, mikäli on estynyt saapumaan kokoukseen. Kokouksessa valitaan hallituksen puheenjohtaja, varapuheenjohtaja, taloudenhoitaja, opintovastaava sekä 4-9 muuta hallituksen jäsentä.

Kokouksessa noudatetaan enemmistövaalitapaa. Paikalle saapujien jäsenyys tarkistetaan ovella, joten ota mukaasi kuvallinen henkilöllisyystodistus. Äänivaltaisia ovat kaikki Valta ry:n jäsenet. Toivoisimme jäsenistön saapuvan paikalle 11.45 alkaen, jotta ehdimme tarkistaa jäsenyydet ennen kokouksen alkua.

Mahdollisia kysymyksiä voi suunnata hallituksen puheenjohtaja Kaius Kiirakselle (kaius.kiiras(at)helsinki.fi) tai hallituksen varapuheenjohtaja Iina Heleniukselle (iina.a.helenius(at)helsinki.fi). Wilhelmsson on valitettavasti esteellinen tila. Lisätietoja varten voit olla yhteydessä Anni Rossiin (anni.e.rossi(at)helsinki.fi).

Kokouksen esityslista löytyy alta.

Briefly in English

Welcome to Valta ry’s election meeting on 29th November at 12 o’clock. The meeting will be held at Wilhelmsson-hall at the fifth floor of the New Student House.

The board of Valta ry for the year 2019 will be chosen at the meeting. Members of the association are eligible to run for the board positions and have the right to vote in the election. Please bring your ID to the meeting for membership confirmation.

If you have any questions about the meeting, you may contact chair of the board Kaius Kiiras (kaius.kiiras(at)helsinki.fi), or vice chair Iina Helenius (iina.a.helenius(at)helsinki.fi). Wilhelmsson is unfortunately not wheelchair accessible. For more information, contact Anni Rossi (anni.e.rossi(at)helsinki.fi).

Terveisin/Best regards

Kaius Kiiras

Puheenjohtaja/Chair, Valta ry

Kokouksen esityslista

1.     Kokouksen avaaminen

2.     Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

3.     Esityslistan hyväksyminen

4.     Kokouksen järjestäytyminen

4.1. Valitaan kokoukselle puheenjohtaja
4.2. Valitaan kokoukselle sihteeri
4.3. Valitaan kokoukselle kaksi pöytäkirjantarkastajaa
4.4. Valitaan kokoukselle kaksi ääntenlaskijaa

5.     Valitaan yhdistykselle hallituksen puheenjohtaja

6.     Valitaan yhdistykselle hallituksen varapuheenjohtaja

7.     Valitaan yhdistykselle taloudenhoitaja

8.     Valitaan yhdistykselle opintovastaava

9.     Valitaan hallituksen jäsenet

10.  Valitaan yhdistykselle toiminnantarkastajat ja heille varahenkilöt

11.  Kokouksen päättäminen

Valta ry:n hallitus vuonna 2018

Puheenjohtaja: Kaius Kiiras, kaius.kiiras(at)helsinki.fi
Varapuheenjohtaja: Iina Helenius, iina.a.helenius(at)helsinki.fi
Taloudenhoitaja: Antti Putila, antti.putila(at)helsinki.fi
Opintovastaava: Samuel Vinkki, samuel.vinkki(at)helsinki.fi
Opintovastaava: Aku Houttu, aku.houttu(at)helsinki.fi
Sihteeri ja viestintävastaava: Anni Rossi, anni.e.rossi(at)helsinki.fi
Viestintävastaava ja tapahtumapäällikkö: Ainomaija Mikola, ainomaija.mikola(at)helsinki.fi
Tapahtumapäällikkö ja yhdenvertaisuusvastaava: Lotta Kivelä, lotta.kivela(at)helsinki.fi
Kulttuuri-, urheilu- ja ympäristövastaava: Mona Zabihian, mona.zabihian(at)helsinki.fi
Kulttuuri-, urheilu- ja ekskursiovastaava: Akseli Rouvari, akseli.rouvari(at)helsinki.fi
Tuutor- ja tilavastaava: Anni Mattinen, anni.mattinen(at)helsinki.fi
Tuutor-, kansainvälisyys- ja ulkosuhdevastaava: Emilia Tiainen, emilia.tiainen(at)helsinki.fi
Työelämäsuhdevastaava: Riia Ranta, riia.ranta(at)helsinki.fi

Juhlatoimikunta:
Amira Attia
Henna Ukkonen
Leo Taanila
Outi Spolander

Virkailijat:

Anton Varpama-Taittonen
Ella Syrjänen
Esa Laitinen
Grete Vaatmann
Hermanni Härkönen
Kaarlo Kallio
Olli Puumalainen
Samuli Graves
Tero Tirkkonen
Vilma Vähämaa